keyboard_arrow_down m – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

melezleşme

melezleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melezleşme a. Melezleşmek işi, hibritleşme.Dilbilim Terimleri Sözlüğü melezleşme İki veya ikiden artık dilin karışmasından yeni bir dil meydana çıkması.Dirilbilim Terimleri melezleşme Kimya Terimleri Sözlüğü (II) melezleşme 1.Melez üretme. 2.Atomik yörüngemsilerin kendi aralarında kaynaşarak toplam enerjisi daha düşük yeni kuramsal melez yörüngemsileri oluşturmaları. Hibritleşme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu melezleşme (zooloji
melez

melez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melez sf. 1. biy. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis. 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): “Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş.” -M. Ş. Esendal. 3. mec. Katışık, karışık: Melez bir dil.Tıp Terimleri Kılavuzu melez Tıp Terimleri Kılavuzu melez Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü melez 1. Gömleklik ipekli bez. 2. İpek ve pamuk iplikle dokun
melamin

melamin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melamin a. (l ince okunur) 1. Mutfak eşyası yapımında, kâğıt ve dokuma sanayisinde kullanılan yapay reçinelerin üretiminde yer alan kimyasal bir madde. 2. sf. Bu maddeden yapılan.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) melamin Formülü C3H6N4, e.n.35,4 °C olan melamin reçinelerin yapımında ve deri tabaklamada kullanılan suda az çözünen siyanamidin halkalı trimerimeri olan beyaz kristaller halinde bir bileşik.