keyboard_arrow_down M – Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

meslek, -ği

meslek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük meslek, -ği a. 1. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: “Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı.” -T. Buğra. 2. Uğraş. 3. fel. Öğreti. 4. fel. Dizge. 5. esk. Çığır, okul, ekol: Edebî meslekler.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü meslek, -ği uğraş.İktisat Teriml
merkez

merkez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük merkez a. 1. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. 2. Bir işin öğretildiği yer: Er eğitim merkezi. 3. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: “İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 4. Belirli bir yerin ortası: Şehir merkezi. 5. Polis karakolu: “Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim.” -A. Gündüz. 6. mec. Biçim, tarz: Çalışmaların, bu merkezdeyken du