keyboard_arrow_down m – Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

menekşegiller

menekşegiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük menekşegiller ç. a. bit. b. Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası.Biyoloji Terimleri Sözlüğü menekşegiller Yaprakları almaşlı dizilişte, tekli ya da kümeler hâlinde çiçekleri olan, er dişi, ışınsal simetrili, taç ve çanak yaprakları 5 parçalı, ovaryum üst durumlu, kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde menekşe (Viola) cinsi ve bu cinse ait 22 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren
menekşe

menekşe

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük menekşe a. (mene'kşe) bit. b. 1. Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bir bitki (Viola tricolor). 2. Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu çiçeği.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü menekşe (< Far. benefşe) menekşe[box type="alert-warning"]Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu menekşe (botanik) Kişi Adları Sözlüğü menekşe Cinsiyet: KızMor renkli, güzel kokulu çiçekler açan, çok yıllık otsu bir bitki. menekşe Adana il
menderes

menderes

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük menderes a. coğ. Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu menderes (coğrafya, jeoloji) Güncel Türkçe Sözlük menderes öz. a. (me'nderes) İzmir iline bağlı ilçelerden biri.Kişi Adları Sözlüğü menderes Cinsiyet: ErkekBir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım. menderes Gire
mendelcilik

mendelcilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu mendelcilik (zooloji) Biyoloji Terimleri Sözlüğü mendelcilik Mendel tarafından bulunan ve bitki ve hayvanlarda karakterlerin kalıtımının Mendel yasalarına (alellerin ayrılması ve bağımsız dağılım yasası) göre açıklanması. Mendelizm.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü mendelcilik Kalıtımsal niteliklerin genler yoluyla bir kuşaktan ötekine ne oranda ve ne biçimde geçtiğini belirten görüş, ya da bu görüşü benimseme eğilimi.Zooloji
mememsi

mememsi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük mememsi sf. Memeyi andıran, memeye benzeyen, meme gibi.Tıp Terimleri Kılavuzu mememsi Tıp Terimleri Kılavuzu mememsi Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu mememsi (biyoloji) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu mememsi bk. meme başımsı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu mememsi (biyoloji)
memeliler

memeliler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük memeliler ç. a. hay. b. Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü memeliler İkincil ağızlı hayvanlardan, kordalılar (Chordata) alt filumunun, omurgalılar (Vertebrata) dalından, süt bezleri gelişmiş ve yavrusunu süt ile besleyen, sıcakkanlı, tek delikliler (Monotremata) takımı hariç hepsi doğurara
meme bezi

meme bezi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük meme bezi a. anat. Memenin süt salgılayan dokusu.Biyoloji Terimleri Sözlüğü meme bezi Memeli hayvanların göğüs ya da kann bölgelerinde yerleşmiş süt salgılayan bezler. Süt bezi.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu meme bezi (biyoloji, zooloji) Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü meme bezi anat. Corpus mammae’deki meme parenkimini oluşturan ve süt yapan bezler, glandula mammaria, glandula laktifera, süt bezi.Zooloji Terimleri Sözlüğü meme be