keyboard_arrow_down Mantık Terimleri Sözlüğü

hepolmuş yöneticisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü hepolmuş yöneticisi p gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, hepolmuşa ilişkin Hom p(p, hepolmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. H Hom p önermesinin şimdiki (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir, hepolmuş yöneticisinin ikillisi olmuş yöneticisidir: (…)
hepolacak yöneticisi

hepolacak yöneticisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü hepolacak yöneticisi p gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, hepolacağa ilişkin Hoc p(p hepolacak) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. || Hoc p önermesinin şimdiki (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) ın ardıl almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir. Hepolacak yöneticisinin ikillisi olacak yöneticisidir. (…)
denetleme yöntemi

denetleme yöntemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü denetleme yöntemi Bir önermeler kümesinin tutarlılığını ya da tutarsızlığını, bir çıkarımın geçerliliğini ya da geçersizliğini denetlemeye yarayan herhangi bir yöntem. ||Örn. Doğruluk değeri çözümlemesi, çözümleyici çizelge, türetim eklemler mantığı için birer denetleme yöntemidir, Krş. yasal biçim.
denetleme

denetleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetleme a. 1. Denetlemek işi. 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü denetleme Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim denetleme Sayışımların denetlenmesi, işlemlerin yasa, tüzük ve y
yasal biçim

yasal biçim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü yasal biçim Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. || yasal biçimler genellikle denetleme yöntemlerinde kullanılır. Krş.. tümel-evetlemeli yasal biçim, tikel-evetlemeli yasal biçim, birli yüklemli yasal biçim, önekli yasal biçim.