keyboard_arrow_down Mantık Terimleri Sözlüğü

yanlış

yanlış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük yanlış a. 1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: “Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım.” -N. Eray. 2. sf. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: “Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı.” -A. Gündüz. 3. zf. Hatalı bir biçimde: “Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum.” -S. F. Abasıyanık. 4.
geçişli bağıntı

geçişli bağıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Matematik Terimleri Sözlüğü geçişli bağıntı Bir küme üzerinde (…)önermesini doğrulayan B ikili bağıntısı.Mantık Terimleri Sözlüğü geçişli bağıntı ß bağıntısının K kümesinde geçişli olması, K nın x, y, z öğeleri içinileß'nin öğesi olduğunda nin de ß nın öğesi olmasıdır. (…)
geçiş

geçiş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçiş a. 1. Geçme işi: “Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum.” -R. N. Güntekin. 2. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal: Geçiş dönemi. 3. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. 4. dil b. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi. 5. müz. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçiş Yarış, yarışma.Biliş
yanıltmaca

yanıltmaca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük yanıltmaca a. 1. Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata. 2. Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş: “Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı.” -N. Araz. 3. ed. Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa, dil dolaşmasına ve anlam değişmesine uğrayan söz grubu, yanıltmaç: “Güldürücü sözlerin kimisi de bilmece ve yanıltmacalara dayanır.” -M. And. 4. man. Başkasını