keyboard_arrow_down N – Güncel Türkçe Sözlük

nüsha

nüsha

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük nüsha a. 1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: Bu yazma eserin üç nüshası daha var. 2. Gazete, dergi vb.nde sayı: “Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi.” -F. R. Atay. 3. sf. Benzer, aynı, kopya.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü nüsha Aynı tipte yapılan veya aynı basımdan çıkan şeylerin her biri.Yazın Terimleri Sözlüğü nüsha 1. Bir yapıtın, bir yazının basılmış ya da yaz