keyboard_arrow_down O – Biyoloji Terimleri Sözlüğü

otozom

otozom

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü otozom (Yun. autos: kendi; soma: vücut) Normal tipik bir kromozom.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu otozom bk. bayağı kromozom.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü otozom Cinsiyet kromozomu olmayan kromozomlar.Zooloji Terimleri Sözlüğü otozom bk. vücut kromozomu
ototrof

ototrof

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ototrof sf. biy. Özbeslenen.Biyoloji Terimleri Sözlüğü ototrof bk. öz beslenenSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü ototrof Özbeslenen.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü ototrof İnorganik ortamlarda gelişebilen ve karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanabilen.Zooloji Terimleri Sözlüğü ototrof bk. özbeslenen
ototransplântasyon

ototransplântasyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü ototransplântasyon (Yun. autos: kendi; trans: karşı; plantane: ekmek) Bir organizmanın doku ya da organının aynı organizmanın başka bir yerine konması.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü ototransplântasyon İnsan veya hayvanlarda, aynı kişide bir yerden alınan sağlam doku parçasının zedelenme gösteren başka bir yerine veya bölgeye aktarılması. Başarı oranı en yüksek olan transplantasyon çeşididir.