keyboard_arrow_down O – İktisat Terimleri Sözlüğü

özerk bildirmelik

özerk bildirmelik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gümrük Terimleri Sözlüğü özerk bildirmelik 1. Bir ülkenin kendi anayasasına göre tek yanlı olarak yapılan ve tek yanlı olarak değiştirilip kaldırılabilen gümrük bildirmeliği. 2. Bu nitelikteki vergiler.İktisat Terimleri Sözlüğü özerk bildirmelik bk. otonom tarife
özendirme

özendirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük özendirme a. 1. Özendirmek durumu, işi, teşvik. 2. Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, promosyon.İktisat Terimleri Sözlüğü özendirme bk. teşvikYöntembilim Terimleri Sözlüğü özendirme Bir bilgi alışveriş sürecinde bilgi verenin katılımını sağlamak üzere, özellikle yazışmalı bir soruşturuda kendilerine soru çizinliği gönderilmiş olanların çizinliği yanıtlayarak g
özelleştirme

özelleştirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük özelleştirme a. 1. Özelleştirmek işi veya durumu. 2. Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma veya ihale yoluyla satışını yapma.İktisat Terimleri Sözlüğü özelleştirme Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, kamu iktisadi teşebbüslerine bütçeden yapılan transfer harcamalarının azaltılması, sermayenin tabana yayılarak sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması gibi gere