keyboard_arrow_down O – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

otluk, -ğu

otluk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük otluk, -ğu a. 1. Otu bol olan yer. 2. Kış için kurutulmuş ot yığını. 3. Ot konulan yer.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü otluk, -ğu 1. Kış için kurutulmuş ot yığını. 2. Harman yığını. 3. Kışa saklamak için, yere dikilmiş bir sırığa bağlanarak kurutulan mısır sapları.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü otluk, -ğu Karalahanadan et ve pirinçle yapılan yemek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü otluk, -ğu 1. Kur