keyboard_arrow_down Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

karaca

karaca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük karaca (I) sf. Rengi karaya yakın olan, esmer.Güncel Türkçe Sözlük karaca (II) a. hay. b. Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, ahu, ceylan (Capreolus).Güncel Türkçe Sözlük karaca (III) a. anat. Üst kol.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü karaca Küçük taneli, kokulu, pekmez yapmaya elverişli bir cins üzüm.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü karaca Soğan tohumu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kar
ozon

ozon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ozon a. kim. Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3).Kimya Terimleri Sözlüğü ozon O3; oksijen öğesinin doğada az bulunan bir ayrıbiçimi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) ozon Formülü O3 olan, çoğunlukla hava veya oksijen içindeki bir elektrik boşalımı sırasında oluşan, yağ, tekstil ve şeker çözeltilerinin renginin giderilmesinde ve ayrıca dezenfektan olarak kullanılan , suda çözün
yassısolungaçlılar

yassısolungaçlılar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Asalakbilim Terimleri Sözlüğü yassısolungaçlılar Yapıları çoğunlukla bakışık, kavkıları iki yan parçaya ayrılmış yumuşakçalar sınıfı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu yassısolungaçlılar (zooloji) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu yassısolungaçlılar (zooloji)
pireler

pireler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük pireler ç. a. hay. b. İnsanlarla hayvanlarda dış asalağı olarak yaşayan, ağız yapıları kan emmeye elverişli, birçok familyaya ayrılan kanatlılar takımı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü pireler Tambaşkalaşma gösteren ve insanlarla çeşitli hayvanların dışasalağı olarak yaşayan, ağız yapıları sokup emmeğe elverişli, sıçrayıcı böcekler takımı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü pireler (Yun. siphon: tüp; pteryx: kanat) Eklem bacaklı h