keyboard_arrow_down Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
gerilimölçer

gerilimölçer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilimölçer a. (gerili'mölçer) tek. Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü gerilimölçer Kıvıl gerilimi ölçen araç.Fizik Terimleri Sözlüğü gerilimölçer Bir elektrik çevriminin iki noktası arasındaki gerilimi volt olarak ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş voltölçer.Kimya Terimleri Sözlüğü gerilimölçer Elektriksel gerilimi doğrudan ölçen ve ölçeğinde gerilimi v
gerilim

gerilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilim a. 1. Gerginlik, tansiyon: “İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı.” -E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. 4. fiz. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. 5. ruh b. İhtiyaçların karşılanamadığı