keyboard_arrow_down P – Güncel Türkçe Sözlük

pireler

pireler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük pireler ç. a. hay. b. İnsanlarla hayvanlarda dış asalağı olarak yaşayan, ağız yapıları kan emmeye elverişli, birçok familyaya ayrılan kanatlılar takımı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü pireler Tambaşkalaşma gösteren ve insanlarla çeşitli hayvanların dışasalağı olarak yaşayan, ağız yapıları sokup emmeğe elverişli, sıçrayıcı böcekler takımı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü pireler (Yun. siphon: tüp; pteryx: kanat) Eklem bacaklı h
pirelenmek

pirelenmek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük pirelenmek (nsz) 1. Üzerinde pire olmak: Kedi pirelenmiş. 2. Pirelerini ayıklamak. 3. mec. İşkillenmek, huylanmak, kuşkulanmak: “Kurnaz Ünal, böyle vakitsiz gelişinden pirelendiğini anlamıştı.” -O. Kemal.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pirelenmek Hayvan ağzıyla bedenini kaşımak.
pire otu

pire otu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük pire otu a. bit. b. Yüksekliği 25-50 santimetre olan, parçalı yapraklı, soluk veya koyu pembe çiçekli, böcekleri özellikle pireleri öldürmek amacıyla kullanılan otsu bir bitki, Oltu otu, pirekapan (Tanacetum coccineum).