Aktüel Sözlük, Güncel Türkçe Terimler Sözlüğü - Sayfa 15862
.
Şabankadı

Şabankadı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Şabankadı Bartın ili, Kozcağız bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
öbek, -ği

öbek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük öbek, -ği a. 1. Küme: “Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu.” -F. R. Atay. 2. gök b. Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldızlar kümeleri. 3. db. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü: Özne öbeği. Yüklem öbeği.Tıp Terimleri Kılavuzu öbek, -ği Türkiye Türkçesi Ağızları S