Aktüel Sözlük, Güncel Türkçe Terimler Sözlüğü - Sayfa 4
.
Phillips eğrisi

Phillips eğrisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Phillips eğrisi İktisat Terimleri Sözlüğü Phillips eğrisi W. Phillips tarafından 1958 yılında geliştirilen ve başlangıçta parasal ücretlerdeki yüzde değişme ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi, diğer bir deyişle işsizlik oranı azaldıkça (arttıkça) parasal ücretlerin arttığını (azaldığını) gösteren, daha sonra da E. Phelps tarafından geliştirilerek enflasyon ile işsizlik oranı arasındaki t