keyboard_arrow_down S – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

saymak, -ar

saymak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saymak, -ar (-i) 1. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak: “Nara sormuşlar: - Tanelerin kaç tane? Yiyenler saysın bana ne -demiş.” -B. R. Eyuboğlu. 2. Sayıları arka arkaya söylemek: Birden ona kadar saymak. 3. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek: Artık kışı geçti sayabiliriz. 4. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey g
sayıt

sayıt

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sayıt 1.Örümcek. 2.Örümcek ağı.Bilişim Terimleri Sözlüğü sayıt Bir sayının kesikli gösterimi,örn. bir sayıyı gösteren dört değişik sayıt şunlar olabilir.: On iki Türkçe bir sözcükle 12 onlu sayılama dizgesinde XII Roman saymaklarıyla 1100 arı ikili sayılama dizgesindeBilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu sayıt Matematik Terimleri Sözlüğü sayıt Sayıları göstermeye yarayan simgelerden her biri.Yöntem