keyboard_arrow_down S – Güncel Türkçe Sözlük

sapkın

sapkın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sapkın sf. 1. Doğru yoldan ayrılmış olan. 2. Sapkıya uğramış olan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sapkın 1.Bunak, deli gibi. 2.Her şeyi bilen, bilgili.Eğitim Terimleri Sözlüğü sapkın Davranışlarıyla yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşen, o toplumun yasa ve kurallarına uymamakta direnen, sapınca düşen (genç).
sapkı

sapkı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sapkı a. Bir görevin ve özellikle bir fizyoloji görevinin ters bir yön alması.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sapkı SokakAyaktopu Terimleri Sözlüğü sapkı Bir oyuncunun, oyun sırasında bilerek yaptığı kural dışı davranış.
sapıtmak

sapıtmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sapıtmak (nsz) 1. Ruhsal bir düzensizlik içine düşmek. 2. (-i) Şaşırmak. 3. mec. Saçmalamaya başlamak: “Bu harp başına vurdu galiba, sapıtmışsın sen.” -R. Erduran. 4. tkz. Aklını bozmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sapıtmak Başından atmak.Tarama Sözlüğü sapıtmak Yolu bir istikametten başka bir istikamete değiştirmek, çevirmek.