keyboard_arrow_down S – Güncel Türkçe Sözlük

s, S

s, S

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük s, S Türk alfabesinin yirmi ikinci sırasında yer alan ve Se adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümsüz sızıcı diş eti ünsüzünü gösterir.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü s, S bk. senGüncel Türkçe Sözlük s, S kim. Kükürt elementinin simgesi.Biyoloji Terimleri Sözlüğü s, S 1. Serin. 2. Svedberg birimi. 3. Substrat. 4. Kükürt. 5. Hücre devrinde DNA'nın sentezlendiği safha. 6. Bir bakteri suşunun bir faja ya da inhibit