keyboard_arrow_down S – Güncel Türkçe Sözlük

sayrılık, -ğı

sayrılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayrılık, -ğı a. 1. Hastalık: “Bende gizli bir sayrılık olduğunu o zaman anladım.” -A. Ağaoğlu. 2. mec. Aşırı düşkünlük, tutku.Tıp Terimleri Kılavuzu sayrılık, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu sayrılık, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu sayrılık, -ğı Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü sayrılık, -ğı Hastalık.Tarama Sözlüğü sayrılık, -ğı bk. sayruluk.
sayrı

sayrı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayrı sf. esk. Hasta.Tıp Terimleri Kılavuzu sayrı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sayrı HastaTarama Sözlüğü sayrı bk. sayruKişi Adları Sözlüğü sayrı Cinsiyet: ErkekHasta.
sayman

sayman

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayman a. Bir kurum, kuruluş vb.nin hesap işleriyle uğraşan kimse, muhasebeci, muhasip.İktisat Terimleri Sözlüğü sayman Kamu kurumlarında hesap işleriyle uğraşan uzman kişi. Kişi Adları Sözlüğü sayman Cinsiyet: ErkekHesap işleriyle uğraşan kimse.