keyboard_arrow_down S – Güncel Türkçe Sözlük

saymak, -ar

saymak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saymak, -ar (-i) 1. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak: “Nara sormuşlar: - Tanelerin kaç tane? Yiyenler saysın bana ne -demiş.” -B. R. Eyuboğlu. 2. Sayıları arka arkaya söylemek: Birden ona kadar saymak. 3. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek: Artık kışı geçti sayabiliriz. 4. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey g
saymaca

saymaca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saymaca sf. 1. Gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul edilen, itibari, nominal: Kâğıt paranın değeri saymaca bir değerdir. 2. zf. (sa'ymaca) Sayarak.Toplumbilim Terimleri saymaca 1. Toplumun ya da toplumsal kümenin gelenek ve göreneklerine uyan. 2. Toplumdaki ya da kümedeki yaygın tutum ve davranış ölçülerine eleştirisiz bir uyarlığı anlatan (tutum ve davranış), bk. uymacılık. 3. Gerçekte öyle olmamasına karşın öyle sayıl
sayma

sayma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayma a. Saymak işi, ad, tadat: “Don Luis bir iki rakam daha saymaya hazırlanmıştı ki kahvenin camı arkasından görünen sokakta ani bir kaynaşma oldu.” -N. Hikmet.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sayma Yapıda kullanılan dar ve kalınca tahta, lata.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sayma Meyve kurularından yapılan hoşaf.Toplumbilim Terimleri sayma Belli bir tarihsel dönemde bir toplumda ya da bir toplumsal kümede yaygın olan gelen
saylav

saylav

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saylav a. esk. Milletvekili, mebus.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylav Seçim, seçme.Kişi Adları Sözlüğü saylav Cinsiyet: Erkek1. Seçim, seçme. 2. Seçilmiş. 3. Milletvekili.
saylamak

saylamak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saylamak (-i) hlk. Seçmek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylamak Teyellemek, iri iri dikmekTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylamak Önemsemek, saymakTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylamak 1.bk. saypıvermek. 2.Yana doğru gitmek, yanlamak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylamak 1.bk. sayımsamak. 2.bk.saysınmak. 3.Seçmek, ayırmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü saylamak Kayıvermek, kaymak.Türkiye T