keyboard_arrow_down S – Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

Schwann kını

Schwann kını

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü Schwann kını bk. Schwann hücresiOrta Öğretim Terimleri Kılavuzu Schwann kını (zooloji) Zooloji Terimleri Sözlüğü Schwann kını (karşılık.nörolemma), (Yun.neuron =sinir, Yun. lemma =deri): (Th.Schwann: Alman Anatomi bilgini): Sinir telinde aksonun ve miyelin çevresini örten elâstik bir doku.
sazkayası

sazkayası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sazkayası a. (sa'zkayası) hay. b. Kayalık bölgelerde yaşayan bir tür balık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sazkayası Bir çeşit kayabalığı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu sazkayası (zooloji)
sazangiller

sazangiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sazangiller ç. a. hay. b. Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası.Biyoloji Terimleri Sözlüğü sazangiller Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri olmayan, sakallı, tatlı sularda yaşayan otçul bir familya.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu sazangiller (zooloji) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü sazangiller Kemikli balıklarda
sazan

sazan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sazan a. 1. hay. b. Sazangillerden, Avrupa, Asya ve Amerika'nın tatlı sularında yaşayan, sırt yüzgeci uzun, eti beğenilen kılçıklı bir balık (Cyprinus carpio). 2. argo Kolay kandırılan, aldatılabilen kimse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sazan Hafif ve serin esen yel, lodos.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sazan Sivilce, çıban, ergencelikTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sazan 1.bk. sazak (I)-2. 2.Küçük damlalı, hı
saymak, -ar

saymak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük saymak, -ar (-i) 1. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak: “Nara sormuşlar: - Tanelerin kaç tane? Yiyenler saysın bana ne -demiş.” -B. R. Eyuboğlu. 2. Sayıları arka arkaya söylemek: Birden ona kadar saymak. 3. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek: Artık kışı geçti sayabiliriz. 4. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey g
sayısal

sayısal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayısal sf. 1. Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital: Sayısal telefon. 2. Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav).Bilişim Terimleri Sözlüğü sayısal Sayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu sayısal Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu sayısal Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu sayısal Fizik Terimleri Sözlüğü sayısal Sayılma niteliği olan, sayıyla