keyboard_arrow_down Sepettopu Terimleri Sözlüğü

oyalama

oyalama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük oyalama a. Oyalamak işi: “Bilirim bu oyalama usullerini.” -R. H. Karay.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü oyalama Uğraş, çaba.Sepettopu Terimleri Sözlüğü oyalama Topu elinde bulunduran takımın, zaman kazanmak için yaptığı oyalayıcı hareketler.
sayı göstergesi

sayı göstergesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayı göstergesi a. Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, sayı levhası.Sepettopu Terimleri Sözlüğü sayı göstergesi Oyunun oynandığı salonda bulunan ve masa hakemleri tarafından kullanılan elektrikli sayı göstergesi. Elektrikli sayılar oyunun sonucuna göre yönetilir.
sayı

sayı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayı a. 1. mat. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet: Bir, beş, yüz, birer sayıdır. 2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha: Derginin son sayısında... 3. sp. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü sayı Topun, kurallara uy
başhakem

başhakem

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başhakem a. (ba'şhakem) sp. Yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başı, başyargıcı.Sepettopu Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten iki hakemden anlaşmazlık halinde kararda yetki üstünlüğü olanı.Uçantop Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten birinci hakem.Alantopu Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten hakemin bir kararı hakkında kurallara uygunluk yönünden çıkabilecek bir anlaşmazlığı sonuca bağlayacak olan hake