keyboard_arrow_down T – Biyoloji Terimleri Sözlüğü

tavus kuşu

tavus kuşu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavus kuşu a. hay. b. Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş, tavus (Pavo).Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavus kuşu Tavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, 110-125 cm kadar uzunlukta, Hindistan ve Seylân'da yaşayan bir tür.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu tavus kuşu (zooloji) Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü tavus
tavuksular

tavuksular

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavuksular ç. a. hay. b. Tavukları ve tepeli tavukları içine alan bir takım.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavuksular (Lat. Galliformes, gallus: horoz; formis: şekil; gallinaceus: tavuğa benzer) Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünden, tavuklar (Galli) ve tepeli tavuklar (Opisthocomi) gibi alt takımları bulunan bir takım.Zooloji Terimleri Sözlüğü tavuksular (Galliformes, anlamdaş. Gallinacei), (Lat. gallus=horoz, Lat. formis=
tavuklar

tavuklar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavuklar ç. a. hay. b. Tavuksular takımının bir alt takımı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavuklar Kuşlar (Aves) sınıfının, tavuksular (Galliformes) takımından, orta büyüklükte, kısa kanatlı, yerde yaşayan, ayakları koşmaya ve eşelemeye elverişli, taşlıkları bulunan, eti yenen, sülüngiller (Phasianidae), orman tavuğugiller (Tetraonidae), iri ayaklıgiller (Megapodiidae), ağaç tavuğugiller (Cracidae) gibi familyaları bulunan bir alt tak
tavuk biti

tavuk biti

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavuk biti a. hay. b. Kümes hayvanlarında bulunan ve kümesleri saran bir bit türü.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü tavuk biti Tavuk tüyleri arasında ya da derisinde dışasalak yaşayan ısırıcıbitlerin genel adı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavuk biti Böcekler (Insecta) sınıfının, tüy bitleri (Mallophaga) takımından, tavukların üzerinde yaşayan, 1 mm kadar uzunlukta bir eklem bacaklı türü.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü tavuk bit
tavuk, -ğu

tavuk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavuk, -ğu a. hay. b. Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tavuk, -ğu Kırılmış nohut ve bulgur karışımından yapılan bir çeşit yemek.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavuk, -ğu bk. evcil tavukOrta Öğretim Terimleri Kılavuzu tavuk, -ğu (tarım) Tarama Sözlüğü tavuk, -ğu Horuz.
tavşanımsılar

tavşanımsılar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavşanımsılar (Yun, lagos: tavşan; morphe: biçim) Bazı sınıflandırmalara göre, memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, çift dişligiller (Duplicidentata) alt takımına eşit olan bir takım.Zooloji Terimleri Sözlüğü tavşanımsılar (Lagomorpha, (Yun. lagos = tavşan, Yun.morphe = biçim): Bazı sınıflandırmalara göre memeli hayvanlardan kemiriciler (Rodentia) takımının çiftdişliler (Duplicidentata) alt-tak
tavşangiller

tavşangiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavşangiller ç. a. hay. b. Örnek hayvanı tavşan olan kemirgenlerden bir familya.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavşangiller Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, çift dişliler (Duplicidentata) alt takımından, kulakları ve art bacakları uzun, kuyrukları kısa, gözleri iri, otçul türleri olan bir familya.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu tavşangiller (zooloji) Zooloji Terimleri Sözlüğü tavşangiller (Leporidae, (La
tavşancıl

tavşancıl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavşancıl a. hay. b. Çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, akbaba vb. yırtıcı kuş.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tavşancıl Büyük, kara kartal.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tavşancıl Sığırlarda görülen öldürücü bir çeşit hastalık.Biyoloji Terimleri Sözlüğü tavşancıl Kuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Avrupa, Ön ve Güney Asya'da ormanlık ve kayalık olan yüksek yerlerde bu