keyboard_arrow_down T – Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

tavşan

tavşan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavşan (I) a. hay. b. 1. Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus): “Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan alıcılara sattı.” -N. Cumalı. 2. sp. Atletizm yarışlarında rekor kırılabilmesi için tempoyu yüksek tutup belirli bir mesafeyi diğer atletlerin önünde koşan atlet.Güncel Türkçe Sözlük tavşan (II) a. Değerli ağaçlar üzerine ince oymalar işleyen sanatç
tavır, -vrı

tavır, -vrı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavır, -vrı a. Durum, davranış, vaziyet, hâl: “Dalgın, düşünceli bir tavırla işini görmeye devam etti.” -N. Cumalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tavır, -vrı Kazma.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü tavır, -vrı Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. Tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar.
tavan

tavan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tavan a. 1. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı: “Bir aralık başımı yukarı kaldırdım ve tavandan sarkan bezgin ışığa baktım.” -H. S. Tanrıöver. 2. mec. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat: Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır. 3. hlk. Çatı kiremidi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
tatu

tatu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tatu Pas.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü tatu (Argo) Gölge oyununun oynatıldığı kahvelere verilen ad.Tiyatro Terimleri Sözlüğü tatu (Kar.):Karagöz oyunu oynatılan kahvelere verilen ad.Tarama Sözlüğü tatu Dadı.Kişi Adları Sözlüğü tatu Cinsiyet: KızBarış, sulh.Cinsiyet: ErkekBarış, sulh.
tatar

tatar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tatar a. tar. esk. Postayı süren kimse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tatar Gül, nergis, zambak vb. çiçeklerin açılmamış goncaları.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tatar Postacı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tatar Çocukların cirit oynadıkları bir çeşit çubuk.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tatar 1. Kalın açılan yufka. 2. Haşlanmış hamurla yoğurt karıştırılarak yapılan yemek.Türkiye Türkç