keyboard_arrow_down T – Güncel Türkçe Sözlük

tek tük

tek tük

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tek tük sf. 1. Az, seyrek: “Tek tük ışıklar pırıldamaya başlamıştır.” -E. M. Karakurt. 2. zf. Az, seyrek olarak: “Arada tek tük gelenlerin çoğu kapıdan bakıp oturmadan geri dönüyorlardı.” -N. Cumalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tek tük Arasıra, seyrek.
tek tanrıcılık, -ğı

tek tanrıcılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tek tanrıcılık, -ğı a. top. b. 1. İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm. 2. din b. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, her şeye gücü yeten tek bir tanrı bulunduğuna inanma ve ona tapınma, tevhit.