keyboard_arrow_down T – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

tebeşirlenme

tebeşirlenme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tebeşirlenme a. Tebeşirlenmek işi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) tebeşirlenme 1.Ovalanınca kolayca çıkan toz oluşumu. 2.Kaplanmış yüzeylerde, uzaklaştırılabilecek toz oluşumu. 3. Genellikle UV etkisi ile bağlayıcının bozulması sonucunda oluşan.yüzeydeki boya filminin doğal işlemler sonucu gevşek tozumsu bir görünüm alması.
tebeşir

tebeşir

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük tebeşir a. 1. Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya. 2. Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk: “Tahta başında, elimde tebeşir, sallanıyorum.” -Y. Z. Ortaç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tebeşir 1.İbrik : Şu tebeşiri doldur. 2.Toprak su testisi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) tebeşir 1.Okyanus diplerinde bulunan
tebain

tebain

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) tebain Formülü C19H21O3N e.n.193°C olan, haşhaştan elde edilen, suda az çözünen, çok zehirli, renksiz prizmalar halinde bir alkoloit. Dimetilmorfin.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü tebain Afyonda bulunan fenantren türevi bir alkaloit.
te

te

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük te (I) Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı, okunuşu.Güncel Türkçe Sözlük te (II) a. Sıhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü te 1.İşte : Te, bu çocuk getirdi keçileri. 2.Şaşma ünlemi. 3.Olmaz, hayır : Te, ben onu almam. 4.Aşağılama ünlemi : Te, ben de seni elinden iş gelir sanırdım! 5.Denli : Te, sen halkasın ben gidip geleceğim. 6.Kez: Bu te de sen gel