keyboard_arrow_down Tarama Sözlüğü

genlik, -ği

genlik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük genlik, -ği a. 1. Genişlik. 2. fiz. Dalga genliği. 3. hlk. Bolluk, refah.Tıp Terimleri Kılavuzu genlik, -ği Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu genlik, -ği Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü genlik, -ği Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü genlik, -ği bk. dalga genliği.Fizik Terimleri Sözlüğü genlik, -ği Salınan bir noktanın ya da bir cismin denge konumundan en büyük ayrılımı.Gökbilim Terimleri Sözlüğü genlik, -ği Sal
savaşmak

savaşmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük savaşmak (nsz, -le) 1. ask. Ordu ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, vuruşmak, muharebe etmek: “Bu acımasız dünyada artık acımasızca savaşacaklardı.” -İ. O. Anar. 2. mec. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla mücadeleye girişmek: “İkiyüzlülere, sureti haktan görünen sahte dindarlara karşı bütün gücümle savaşacağım.” -N. Hikmet. 3. mec. Çaba sarf etmek.Tarama Sözlüğü savaşmak Muharebe,
çevirmek

çevirmek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirmek (-i) 1. Bir şeyin yönünü değiştirmek: “Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.” -Y. Z. Ortaç. 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: “Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.” -Ö. Seyfettin. 3. Döndürerek hareket ettirmek: “Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.” -S. F. Abasıyanık. 4. Yönetmek, idare etmek: “Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.” -H. Taner. 5
baş koşmak

baş koşmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baş koşmak bir işi başarmak için çalışmak: “Artık evde herkesten fazla bağırıp gülmüyor, çocuklarla eskisi gibi baş koşmuyordu.” -R. N. Güntekin.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baş koşmak Önayak olmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baş koşmak Alâka göstermek, uğraşmak, münakaşa etmek iddia etmek, rekabet etmek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baş koşmak Bir işin önemle üzerinde durmak.Türkiye Türk