keyboard_arrow_down Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

emekli aylığı

emekli aylığı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük emekli aylığı a. Emekli olduktan sonra ödenen aylık, emekli maaşı.İktisat Terimleri Sözlüğü emekli aylığı Emekli olmuş kişilere, genellikle aylık olarak, yapılan bir transfer ödemesi. Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim emekli aylığı Yasalara göre bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılan kişiye yine yasalarına ya da tüzük ve yönetmeliklerine göre bağlanan ve ödenen aylık.
emekli

emekli

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük emekli sf. 1. Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli. 2. a. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse: “Buraya gelenler hep asker emeklileridir.” -H. Taner.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim emekli Görevli bulunduğu işlerde, yasalarla saptanan belirli bir süreye ve yaşa değin çalıştıktan sonra kendisine bağlanan belirli bir aylıkla görevinden ayrılan kişi
emekçi

emekçi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük emekçi a. 1. Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse: “Çocukluğundan başlayarak emekçilerle, sokaktakilerle düşüp kalkmıştı.” -H. Taner. 2. Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse, proleter: “Bildiği veya öğrendiği, asıl çalışmalarını emekçilerin arasında değil, orduda yapmayı sevdikleri idi.” -T. Buğra.İktisat Terimleri Sözlüğü emekçi 1. Marksist kuramda üretim sürecine özgür iradesi ve sahip olduğu tek ü
savaş ödencesi

savaş ödencesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü savaş ödencesi Savaşta yenilen devletin, yenen devlete vermiş olduğu zarara karşılık ödemek zorunda olduğu ödence.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim savaş ödencesi Savaşı kazanan devletin yenik olanından savaş dokuncaları karşılığı alacağı ödence.
aktarmak

aktarmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarmak (-i, -e) 1. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. 2. (-i) Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. 3. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. 4. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. 5. İletmek, bildirmek: “Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.” -H. Taner. 6. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. 7. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. 8.
savaş ekonomisi

savaş ekonomisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü savaş ekonomisi Savaş döneminde veya savaş çıkma olasılığının bulunduğu durumda iktisadi kaynakların, savaşın gerektirdiği malların üretimine yönlendirildiği, üretim, bölüşüm ve tüketim kararlarının devletin denetiminde olduğu iktisadi durum.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim savaş ekonomisi 1. Savaşın başarı ile sürdürülebilmesi için ekonomik durumun da gereğince düzenine sokulması. 2. Savaş zamanındaki ekono
aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye