keyboard_arrow_down Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

acı elma

acı elma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük acı elma a. bit. b. Ebucehil karpuzu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü acı elma Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.Biyoloji Terimleri Sözlüğü acı elma bk. acı karpuz
acı dülek

acı dülek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü acı dülek 1. bk. acı kavun. 2. Ecbalium elaterium, cucurbitaceae.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü acı dülek Bir otun, acı suyu sarılığa ilâç olarak kullanılan ve kavuna benziyen küçük meyvası, eşek hıyarı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü acı dülek bk. acı kavun