keyboard_arrow_down U – Güncel Türkçe Sözlük

uzmanlık, -ğı

uzmanlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzmanlık, -ğı a. Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas.Tıp Terimleri Kılavuzu uzmanlık, -ğı Yöntembilim Terimleri Sözlüğü uzmanlık, -ğı Gözlemcinin kişilik özellikleri ve deneyimle kazandığı, gözlem sürecinde başarısını belirleyen bilgi ve beceri düzeyi.
uzmanlaşma

uzmanlaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzmanlaşma a. Uzman durumuna gelme.İktisat Terimleri Sözlüğü uzmanlaşma Ülkelerin, bireylerin veya örgütlerin üretime yönelik çabalarını, yeteneklerini ve bilgilerini çok sayıda alandan ziyade sınırlı bir alanda yoğunlaştırarak verimliliklerini artırması. Toplumbilim Terimleri uzmanlaşma Örgensel, coğrafyasal, üretimsel, kurumsal vb. özellikler ve koşullar sonucu oluşan ve yol, yordam, bilgi, beceri konularında toplumsal işbölümü ve