keyboard_arrow_down U – Güncel Türkçe Sözlük

uzunluk, -ğu

uzunluk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzunluk, -ğu a. 1. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. 2. mat. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. 3. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: “Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir.” -H. R. Gürpınar. 4. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği: “Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış.” -N. Hikmet
Uzundere

Uzundere

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük Uzundere öz. a. (uzu'ndere) Erzurum iline bağlı ilçelerden biri. Uzundere Aydın ili, Köşk ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uzundere Batman ili, Hasankeyf ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uzundere Giresun ili, Dereli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uzundere Hakkâri ili, Çukurca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uzundere İzmir ili, Kaymakçı bucağına bağlı bir y
uzunçalar

uzunçalar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzunçalar a. (uzu'nçalar) müz. 1. Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plak: “İlk uzunçaların hazırlıkları başladığında, her ikisi de son kartlarını oynadıklarını biliyordu.” -M. Mungan. 2. Bir sanatçının eserlerinin bir bölümünün yer aldığı kaset, albüm.
uzunca

uzunca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzunca sf. 1. Biraz uzun: “Bıçağı sürte sürte ipin uzunca bir parçasını kesti.” -Y. Atılgan. 2. zf. (uzu'nca) Uzun olarak, bol zamanlı: “Ben uzunca kalacağım için aylık olarak tutmuştum odamı.” -E. Bener. uzunca Ağrı ili, Patnos ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.