keyboard_arrow_down U – Kişi Adları Sözlüğü

uysal

uysal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uysal sf. 1. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı: “Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir.” -A. Gündüz. 2. zf. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı bir biçimde: “Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı.” -M. Ş. Esendal.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uysal
uygur

uygur

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu uygur Güncel Türkçe Sözlük uygur öz. a. (u'ygur) 1. tar. Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse. 2. Doğu Türkistan'da yaşayan Türk soylu halk ve bu halktan olan kimse.Kişi Adları Sözlüğü uygur Cinsiyet: KızUygar, medeni.Cinsiyet: ErkekUygar, medeni. uygur Amasya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. uygur Diyarbakır
uygun

uygun

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uygun sf. 1. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: “Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum.” -İ. O. Anar. 2. Elverişli, yarar, müsait, muvafık: “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” -A. Kutlu. 3. mec. Orantılı, oranlı.Kişi Adları Sözlüğü uygun Cinsiyet: Erkek1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.
uygar

uygar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uygar sf. 1. Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni: “Uygar yaşamlarında ekmek elden su göldendi.” -A. Kutlu. 2. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): “Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır.” -H. Taner.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uygar bk. uymakHalkbilim Terimleri Sözlüğü uygar Uygarlık düzeyine ulaşmış olan. bk. u