keyboard_arrow_down U – Kişi Adları Sözlüğü

uşak, -ğı

uşak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uşak, -ğı a. 1. Çocuk: “Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş.” -M. Ş. Esendal. 2. Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: “Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır.” -C. S. Tarancı. 3. Erkek hizmetçi: “Sağda, duvar kıyısında ahır, arabacı, uşak odaları var.” -Y. Atılgan. 4. Tayfa: “Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdu