keyboard_arrow_down U – Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

uzunluk, -ğu

uzunluk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzunluk, -ğu a. 1. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. 2. mat. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. 3. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: “Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir.” -H. R. Gürpınar. 4. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği: “Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış.” -N. Hikmet
uzun kuyruklu kedi

uzun kuyruklu kedi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü uzun kuyruklu kedi Etçiller (Carnivora) takımının, kedigiller (Felidae) familyasından, 90-100 cm kadar uzunlukta, 40-46 cm kadar kuyruğu olan, postu değerli, Brezilya' da ormanlarda yaşayan bir tür.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu uzun kuyruklu kedi (zooloji)