keyboard_arrow_down U – Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

uzay eğrisi

uzay eğrisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzay eğrisi a. mat. Bütün noktaları aynı düzlem üzerinde bulunmayan eğri.Matematik Terimleri Sözlüğü uzay eğrisi İki yüzeyin kesişimi, Anlamdaş. uzaysal eğri.Matematik Terimleri Sözlüğü uzay eğrisi (...)Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu uzay eğrisi (matematik)
uzay

uzay

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzay a. gök b. 1. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. 2. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu uzay bk. boşlukFelsefe Terimleri Sözlüğü uzay İçinde bir cismin bulunabileceği yerlerin tümünü gösteren kavram, bütün var olanları içinde bulunduran şey. // Felsefenin temel bir kavramı olarak daha eski Yunan atomcularında bile vardır. Bununla birli
uzantı

uzantı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzantı a. 1. Bazı nesnelerin herhangi bir yerinde görülen uzamış bölüm. 2. Ana konumdaki bir bütünün, özün veya durumun, kendisinden ayrı görülen ancak aynı yapısal özellikleri içeren parçası: “Kitaplar ve uzantıları önemli olabilir ama gerçekte yaşananı silmeli mi?” -A. Ağaoğlu.Tıp Terimleri Kılavuzu uzantı Tıp Terimleri Kılavuzu uzantı Tıp Terimleri Kılavuzu uzantı Tıp Terimleri Kılavuzu uzantı Bilgisayar Terimleri Karşıl
uzanım

uzanım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzanım a. 1. Nitelik, özellik, ölçü, boyut. 2. gök b. Yerden herhangi bir gezegene ve Güneş'e uzanan iki doğrultu arasındaki açı. 3. fiz. Titreşim durumunda bulunan bir noktanın, herhangi bir anda titreşim merkezinden uzaklığı.Tıp Terimleri Kılavuzu uzanım Fizik Terimleri Sözlüğü uzanım Denge konumu yöresinde salınan bir nesnenin, her an denge konumuna olan uzaklığı.Gökbilim Terimleri Sözlüğü uzanım Gezegen-Yer-Güneş üçlüsünü
uzama

uzama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzama a. Uzamak işi: “Seyahatin uzaması ihtimali de çoktur.” -R. H. Karay.Tıp Terimleri Kılavuzu uzama Fizik Terimleri Sözlüğü uzama Isıtma ya da çekme ile bir cismin boyca büyümesi.Madencilik Terimleri Kılavuzu uzama Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü uzama Uzunluğun bir yönde artması olayı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu uzama (kimya) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu uzama (fizik) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü uzama Bir gücün et
uzam

uzam

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzam a. fel. 1. Algılanan nesnelerin temel niteliği. 2. Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü uzam Özdeğin kapladığı yer büyüklüğü ya da bir şeyin nereye dek vardığı. bk. uzamsal özellik.Felsefe Terimleri Sözlüğü uzam 1. Yer kaplama; algılanan cisimsel nesnelerin temel niteliği; uzayda yerleşmiş olan ve uzayın bir bölümünü dolduran cisimlerin niteliği. .// Descartes, cisimsel varlığı, düşü
uzaklık, -ğı

uzaklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzaklık, -ğı a. 1. Uzak olma durumu, ıraklık: “Duvarın yüzünde birbirine otuz arşın kadar uzaklıkta sımsıkı kapalı iki büyük kapı vardı.” -H. R. Gürpınar. 2. mat. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu uzaklık, -ğı bk. araMatematik Terimleri Sözlüğü uzaklık, -ğı (…)Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu uzaklık, -ğı (coğrafya, fizik, matematik) Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlü