keyboard_arrow_down U – Tıp Terimleri Kılavuzu

uzmanlık, -ğı

uzmanlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzmanlık, -ğı a. Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas.Tıp Terimleri Kılavuzu uzmanlık, -ğı Yöntembilim Terimleri Sözlüğü uzmanlık, -ğı Gözlemcinin kişilik özellikleri ve deneyimle kazandığı, gözlem sürecinde başarısını belirleyen bilgi ve beceri düzeyi.
uzman

uzman

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzman sf. 1. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: “Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız.” -A. Ağaoğlu. 2. a. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. 3. a. Bilirkişi.Tıp Terimleri Kılavuzu uzman Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri uzman Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi olan kişi.Eğitim Terimleri Sözlüğü uzman 1. Bir bi
uzlaşım

uzlaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzlaşım a. Uzlaşma.Tıp Terimleri Kılavuzu uzlaşım Felsefe Terimleri Sözlüğü uzlaşım Belli bir çevrece kabul edilmiş olan kurallar, örneğin toplumsal uzlaşımlar; töreler, gelenekler. Felsefe tarihinde ilkin sofistler, toplumdaki yasaların, değerlerin, törelerin doğal yasa olmadığını, insanlarca konulmuş olduğunu, birer uzlaşım olduğunu ileri sürmüşlerdir.