keyboard_arrow_down U – Tıp Terimleri Kılavuzu

uzun

uzun

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzun sf. 1. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece” -Âşık Veysel. 3. zf. Ayrıntılı, derinlemesine: “Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar.” -H. E. Adıvar.Tıp Terimleri Kılavuzu uzun Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uzun Yılan.T
uzmanlık, -ğı

uzmanlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uzmanlık, -ğı a. Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas.Tıp Terimleri Kılavuzu uzmanlık, -ğı Yöntembilim Terimleri Sözlüğü uzmanlık, -ğı Gözlemcinin kişilik özellikleri ve deneyimle kazandığı, gözlem sürecinde başarısını belirleyen bilgi ve beceri düzeyi.