keyboard_arrow_down V – Bilişim Terimleri Sözlüğü

veri yakalama

veri yakalama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü veri yakalama Sayısal ya da örneksel özel veri toplama aygıtları aracılığıyla verinin, gerçek zamanlı bilgisayara, genellikle uzakta bulunan olay yerinden, bir işletmen çabası gerekmeksizin, bir izlence güdümünde, anında girişini öngören veri toplama düzeni.
veri toplama

veri toplama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük veri toplama a. Verileri bir araya getirme.Bilişim Terimleri Sözlüğü veri toplama Bilgisayar ortamında saklanması öngörülen ham bilginin yeni bir uygulama için ilk kez toplanması ya da önceden derlenmiş ve bilgisayara girilmiş veri kütüklerinin günlenerek yaşatılması için sürekli biçimde derlenmesi, bk. veri yakalama.
veri tabanı yönetmeni

veri tabanı yönetmeni

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü veri tabanı yönetmeni Bir veri tabanı dizgesini kullanarak, veri tabanının kurulması, yaşatılması, işletilmesiyle ilgili görevleri yürüten ve veri kaynaklarıyla kullanıcı gereksemelerini bağdaştırıp sunulan olanakları kullanıcı çevrelerine tanıtan kişi ya da kişiler topluluğu.
veri tabanı dizgesi

veri tabanı dizgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü veri tabanı dizgesi Birbirinden bağımsız birçok uygulamada ortaklaşa kullanılmak amacıyla, bir konu ya da örgüte ilişkin tüm verilerin, gereksiz yinelemelerden arınmış, doğruluğu, tutarlılığı, gizliliği ve güvenliği sağlanmış olarak biriktirilip günlenmesini ve erişilmesini, değişik kullanıcıların değişik amaçları için görmek istedikleri mantıksal yapıyı, karmaşık fiziksel veri yapısından tümüyle bağımsız kılarak
veri tabanı

veri tabanı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük veri tabanı a. bl. Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı.Bilişim Terimleri Sözlüğü veri tabanı Bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve genellikle bir veri tabanı dizgesi aracılığıyla bir bütün olarak yaşatılan veri kümeleri topluluğu.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu veri tabanı
veri saklama ortamı

veri saklama ortamı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü veri saklama ortamı Ana bellek boyutlarına göre çok büyük oylumlu veri kümelerini, gerektiğinde yüklenmek ve erişilmek üzere, özellikle çevrimdışı koşullarda saklamada kullanılan mıknatıslı kuşak, değişir teker vb. herhangi bir ortam. Genel olarak çevrimiçi ya da çevrimdışı, büyük sığalı herhangi bir dış bellek ortamı.