keyboard_arrow_down Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

insanbilim

insanbilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını vb. konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim. a. bk. budunbilim, fiziksel insanbilim, kültürel insanbilim, toplumsal insanbilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, kültürel özelliklerini ve toplumsal davranışlarını kendine özgü yöntemlerle inceleyen b
alan kuramı

alan kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü alan kuramı Davranışı fizikte olduğu gibi, olumlu ve olumsuz güçlerin etkileştiği bir alana benzeterek açıklamaya çalışan bir kuram. (Bu kuramı biçimcilerden K. Levvin geliştirmiştir. En geniş uygulaması kişiliksel ve toplumsal ruhbilim alanlarında olmuştur.)Yöntembilim Terimleri Sözlüğü alan kuramı Toplumsal kümeleri, çeşitli güçlerin etkileştiği bir özdeksel alan gibi ele alan toplumbilim yaklaşımı.
dengeleme

dengeleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengeleme a. Dengelemek işi.Tıp Terimleri Kılavuzu dengeleme Güreş Terimleri Sözlüğü dengeleme Kündeyi doldurduktan ve ayaklarını yerden kestikten sonra karşı güreşçiyi tam aşırılacak duruma getirme.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengeleme bk. dengeleştirme.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü dengeleme Spermayı dondurma ve çözdürme sırasında spermatozoonları korumak için sulandırılmış spermaya gliserol eklendikten sonra belli b