keyboard_arrow_down z – Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

zorunlu durum

zorunlu durum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri zorunlu durum Kendisini ya da başkasını, bilerek engellediği ve başka türlü korunması olanaksız bulunan ağır, gerçekli ve kişiye yöneltilmiş bir tehlikeden korumak için işlenilmiş suçlarda, sanığın sorumluluğunu kaldıran durum.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorunlu durum 1. Kaçınılmaz nedenininden ötürü yapılamayan bir yüklenmede ileri sürülen gerekçe. 2. Bulgu, oranlama, önleme gibi uğraşılarla e
zorlayıcı nedenler

zorlayıcı nedenler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri zorlayıcı nedenler Daha önceden bilinmesine, gözönünde bulundurulmasına, etkisiz bir duruma düşürülmesine olanak bulunmayan ve dış etkenlerin gücü ile ileri gelen olaylar.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorlayıcı nedenler İşçi ya da işverenin hizmet sözleşmesini bildirimsiz ortadan kaldırabileceği zorunlu nedenleri kapsayan olaylar.
zorlama

zorlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük zorlama a. 1. Zorlamak işi, zecir: “İlk gençliğimin en büyük sıkıntısı bu şiir zorlamasıdır.” -F. R. Atay. 2. tıp Özellikle oynaklarda ara keseciklerinin fıtığı olarak beliren, bir organın zorlanmış olmasıyla ortaya çıkan aksaklık veya bozukluk. 3. sf. Zorlanarak sağlanan, cebrî: “Melodram ile vodvilin temelde eş yapıda, zorlama türler olduğunu yazar durmadan.” -N. Cumalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zorlama 1. Çok
zamanaşımı

zamanaşımı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri zamanaşımı Yasanın belli ettiği koşullar altında belli bir sürenin geçmesi ve bunun sonucunda kimi hakların kazanılması ya da düşmesi.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zamanaşımı Yasalarda belirtilen konular gerçekleştikten ve sınırları çizilen süreler geçirildikten sonra bir yükümlülükten kurtulmuş olma.