keyboard_arrow_down Z – Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

zorunlulukta süre verme

zorunlulukta süre verme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorunlulukta süre verme Zor durumda bulunmaları nedeni ile vergi işlemlerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremiyecek olanlara yasal sürenin bir katını geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uygun görülecek yeni bir süre daha verilmesi.
zorunlu ödeme

zorunlu ödeme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorunlu ödeme 1. Borsada önemli işlemlere bağlı belgitlerin azınlıkta olması nedeniyle satıcı bunları alıcıya verdikten sonra arıtımla bağımlı kılmak isterse alıcısına ödemek zorunluluğunda olduğu para. 2. Söz verildiği süre içinde karşıtına verilmeyen belgitin gecikme nedeniyle değerinin düşmesi karşılığı yapılan ödeme.
zorunlu nedenlerle fazla çalışma

zorunlu nedenlerle fazla çalışma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorunlu nedenlerle fazla çalışma Bir aksaklık sırasında, makineler ya da araç ve gereçler üzerinde hemen yapılması gerekli ivedi işlerde ya da zorlayıcı nedenlerin meydana gelmesinde işyerinin aksaksız çalışmasını sağlamak üzere işverence belirli günlük çalışma süresinin dışında işçinin fazla çalıştırılması.
zorunlu durum

zorunlu durum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri zorunlu durum Kendisini ya da başkasını, bilerek engellediği ve başka türlü korunması olanaksız bulunan ağır, gerçekli ve kişiye yöneltilmiş bir tehlikeden korumak için işlenilmiş suçlarda, sanığın sorumluluğunu kaldıran durum.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim zorunlu durum 1. Kaçınılmaz nedenininden ötürü yapılamayan bir yüklenmede ileri sürülen gerekçe. 2. Bulgu, oranlama, önleme gibi uğraşılarla e