keyboard_arrow_down Zooloji Terimleri Sözlüğü

öteğengiller

öteğengiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu öteğengiller (zooloji) Zooloji Terimleri Sözlüğü öteğengiller (anlamdaş. çalı-bülbülügiller, Sylviidae, (Lat. sylvia = öteğen,) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüIer (Oscines) üst-familyasından bir familyası. Gagaları biz biçiminde olan küçük kuşlardır. Tüyleri ipek-gibi yumuşaktır. Göçederler. 240 kadar türü vardır. Kara-başlı yalı bülbülü (Sylvi
orongo

orongo

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü orongo Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, Tibet'te sürüler hâlinde yaşayan bir tür.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu orongo (zooloji) Zooloji Terimleri Sözlüğü orongo (Pantholops hodgsoni ): Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Orta boyludur. Tibette sürüler halinde yaşar.
kan grupları

kan grupları

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü kan grupları İnsan topluluklarında çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. En önemli kan grubu sistemi ABO sistemidir. Alyuvarlarda A ve B aglütinojenleri ile kan plâzmasında A ve B aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A, B, AB, O olmak üzere dört tiptir. AB kan grubundaki kişiler A ve B antijenlerine sahiptir ve bu sebeple genel alıcıdırlar. O tipi olanlarda antijen b
akciğersiz semendergiller

akciğersiz semendergiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü akciğersiz semendergiller (Yun. plethys: doluluk; odon: diş) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, ergin iken ne akciğerleri ne de solungaçları olan, Kuzey Amerika' da yaşayan küçük boylu semenderleri içine alan bir familya.Zooloji Terimleri Sözlüğü akciğersiz semendergiller (Plethonidae, Yun. plethys = doluluk, odon=diş) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (
akciğersiz semender

akciğersiz semender

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü akciğersiz semender Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, akciğersiz semendergiller (Plethonidae) familyasından, vücut yüzeyinde salgılanmış bolca mukus bulunan, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü akciğersiz semender (Plethon glutinosus) Kuyruklular (Urodela) takımının akciğersiz-semendergiller (Plethonidae) familyasından bir amfibyum türü. Vücut yüzeyinden bolca mukus salınır. Kuzey Amerikada yaşar.
akciğerli-salyangozlar

akciğerli-salyangozlar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Zooloji Terimleri Sözlüğü akciğerli-salyangozlar (Pulmonata, Lat. pulmo = akciğer): Yumuşakçalar (Mollusca) dalının karından-ayaklılar (Gastropoda) sınıfından bir takımı. Ktenidyumları yoktur. Önde bulunan manto boşluğunun bol damarlı tavan bölgesi solunum organı görevini taşır. Kabuk ya sade bir biçimde kıvrılmış, ya da yoktur. Hepsi erdişidir. Gelişmelerinde başkalaşma görülmez. Bağ salyangozu (Helix pomatica), bahçe salyangozu (Cepaea hortensis), sülü
akciğerli-balıklar

akciğerli-balıklar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Zooloji Terimleri Sözlüğü akciğerli-balıklar (Dipnoi, Yun. dis = iki, pnein = solumak) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının tükel-ağzlılar (Teleostomi) alt-sınıfına giren bir takım hem solungaçlar, hem de kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlı bir ya da iki sayıda akciğerleri olan çok ilginç türleri içine alır. Çoğunun soyu tükenmiştir. Bugün yaşayan türlerinin hepsi tatlı suda bulunur. İskelet kısmen kıkırdaklı kısmen kemikl